Kindercentrum De Trein in Terborg: het goede doel van de Kramp Run te Varsseveld op 13 september 2014!

Binnen KEC De Trein in Terborg werken het Observatie- en Adviescentrum Terborg, Zozijn kind en jeugd, Groot Klimmendaal en Kentalis samen om zo goed mogelijk alle kinderen en jongeren met een beperking én hun ouders die wonen in De Achterhoek te onderzoeken, adviseren en behandelen zodat ook deze kinderen en jongeren deel kunnen nemen aan onze samenleving.

Zaterdag jl. was het dan zover: De Kramp Run te Varsseveld! Deze bestaat uit meerdere lopen: van Kidsrun tot Toprun. De firma Kramp, een internationaal werkende technische groothandel te Varsseveld, is de hoofdsponsor. Voor de vierde keer is deze Run nu gehouden en voor de vierde keer is de Achterhoekse Stichting Kanjers voor Kanjers (SKvK) het goede doel van deze Kramp Run. Deze Stichting steunt lokale projecten in De Achterhoek ten behoeve van het welzijn van het kind bij voorkeur door middel van sport en spel.Dit jaar heeft het bestuur van Kanjers voor Kanjers besloten dat de opbrengst van de Run in haar geheel naar een project van Kindercentrum De Trein gaat. Zodra bekend is hoeveel de sponsorloop heeft opgebracht – en de verwachtingen zijn heel hoog gestemd op basis van de opbrengsten in vorige jaren – gaan de vrijwilligers van SKvK samen met medewerkers van De Trein over tot uitvoering van de plannen. Wij hopen een heel mooi speelhuisje op ons terrein te kunnen realiseren waar onze cliëntjes met alle beperkingen die zij hebben toch kunnen genieten van klimmen, glijden, zich verstoppen en wat al niet meer.

Het was zaterdag een fantastische dag! Mooi weer, de terrassen zaten vol en er waren veel toeschouwers gekomen om de vele lopers aan te moedigen. Omdat wij het goede doel waren werden wij speciaal ontvangen door de organisatoren, voorgesteld aan de medewerkers van Kanjers voor Kanjers, aan de directeur van de firma Kramp en aan Miss Kramp Run. Daarna gingen wij onder speciale begeleiding naar de start van de recreanten- en businessrun en werden daar voorgesteld aan en geïnterviewd door de speaker. Zodat alle deelnemers uitleg kregen over waar hun sponsorgeld dit jaar naar toe zou gaan. Daarna mochten wij het startschot lossen.

Het was een geweldige ervaring: zoveel enthousiaste vrijwilligers die zorgen voor een goede organisatie van de loop en voor het verwezenlijken van het goede doel. Al de bedrijven die de Run sponsoren. Alle geestdriftige lopers en toeschouwers. De speaker heeft tijdens de wedstrijd nog vele malen laten horen voor welk goed doel er werd gelopen. Ons kindercentrum moet nu nog bekender zijn geworden. Varsseveld op haar best!
Wij zijn trots, dankbaar en zeker onder de indruk dat wij uitverkoren zijn door de organisatie en de Stichting Kanjers voor Kanjers als het goede doel 2014. Wij zullen zeker aan allen verantwoording gaan afleggen over de besteding van de gelden.

Francis Baack en Jac Bakx, medewerkers van KEC De Trein