Opbrengst Kramp Run 2014 voor Kinderexpertisecentrum (KEC) De Trein in Terborg

Kinderexpertisecentrum (KEC) De Trein in Terborg biedt specifieke (dag) behandeling aan jonge kinderen met een fysieke of mentale beperking.
Dit kan zijn: dat er revalidatie nodig is, behandeling van taal en spraak, gehoorproblemen of dat het gedrag en de ontwikkeling van de kinderen extra (opvoedings) ondersteuning nodig hebben.

De manier waarop we dat doen is door een veilige omgeving te maken en op een speelse manier kinderen spelmateriaal aan te bieden dat passend is bij wat het kind nodig heeft.
Er wordt niet alleen hulp geboden aan het kind maar het hele gezin staat centraal en wordt betrokken. We noemen dat, op maat maken van de hulp, passend bij de mogelijkheden van ouders.
Kinderexpertisecentrum De Trein is gevestigd in Terborg aan de Bosboomstraat 29 en is een samenwerking tussen organisaties die zich richten op verschillende deelgebieden.

RMC Groot Klimmendaal (Revalidatie Medisch Centrum)
voor onderzoek en behandelmogelijkheden van kinderen van 0-4 jaar.
Koninklijke Kentalis:
voor diagnostiek, zorg en onderwijs voor kinderen die moeite hebben met horen, spreken of taal.
Observatie- & Adviescentrum,
voor onderzoek, diagnostiek en advies over de ontwikkeling van kinderen.
Zozijn Kind & Jeugd
voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar met ontwikkelingsproblemen.
Intensieve samenwerking tussen deze partners resulteert in een optimaal aanbod voor het kind en het gezin. Daarnaast is door deze samenwerking de expertise van verschillende organisaties onder één dak beschikbaar.

Wat willen wij met de opbrengst van de Kramprun realiseren?
Ons buitenterrein beschikt al jaren niet meer over een speelhuisje met de mogelijkheid om te kunnen klimmen en glijden. De financiële middelen waren en zullen in de toekomst onvoldoende toereikend zijn om dit zelf te kunnen bekostigen.
Met de opbrengst willen wij een mooi duurzaam speeltoestel voor buiten realiseren. Gedacht wordt aan een speelhuisje dat voorziet in klim- en glijmogelijkheden.
We hopen van harte dat het lukt om aan onze wens te voldoen met de Kramprun.  Heel veel succes allemaal!

Alvast hartelijk dank dat jullie aan ons hebben gedacht!

Met vriendelijke groet team Kinder Expertise Centrum De Trein Terborg