KANJERS

KINDEREN DICHT BIJ HUIS BLIJ MAKEN. DÁT IS WAT KANJERS VOOR KANJERS VOOR OGEN HEEFT.

Kanjers voor Kanjers is opgericht in 2009 nadat Linda Commandeur, Vera Hoffman en John Theissen een veldtoertocht hebben georganiseerd voor het goede doel. Later wordt aan de keukentafel besloten de veldtoertocht jaarlijks terug te laten keren. Op de vraag voor welk goed doel we dit zouden doen, zijn alle drie het snel eens: voor kinderen uit de Achterhoek. Voor kinderen voor wie sport en spel niet vanzelfsprekend is. De naam is snel bedacht. Mensen die zich inzetten voor het goede doel, in welke vorm dan ook, zijn Kanjers. Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben eveneens; Kanjers helpen Kanjers: Kanjers voor Kanjers. Zo is de stichting geboren.

OVER KANJERS VOOR KANJERS

Want ook in Oost-Gelderland zijn kinderen die niet, of onvoldoende in staat zijn om te spelen en sporten. Kinderen waar van je weet dat ze thuis bijna nooit iets extra’s krijgen, omdat er nauwelijks geld is. Een kind dat langdurig ziek is, kinderen met een beperking, kinderen die om wat voor reden niet thuis kunnen wonen of geen kind kunnen zijn.

Door het organiseren van sportieve evenementen, en donaties van particulieren en het bedrijfsleven, maakt Kanjers voor Kanjers dromen van kinderen waar. Het geld dat wordt ingezameld komt volledig ten goede aan projecten voor sport en spel voor kinderen in de buurt. Iedereen met een wens voor het welzijn van kinderen kan bij Kanjers voor Kanjers terecht. Dat kunnen zowel aanvragen zijn voor groepen als voor een individueel kind.

PROJECTEN

Kanjers voor Kanjers heeft inmiddels al veel projecten mogelijk gemaakt. Kleine en grote initiatieven die door organisaties/instellingen of particulieren zijn opgezet om het welzijn van kinderen uit de Achterhoek te bevorderen. Kinderen voor wie sport en spel om uiteenlopende redenen niet vanzelfsprekend is. Kanjers voor Kanjers helpt (hen daarbij) en maakt dromen van kinderen waar!

 

ONZE WERKWIJZE

Kanjers voor Kanjers geeft geen geld. Wij realiseren projecten. Dat houdt in dat wij geen geldbedrag beschikbaar stellen, maar dat wij ervoor zorgen dat wij een project steunen door middel van het schenken van materialen. Op deze manier hebben wij de garantie dat onze bijdrage ook goed besteed wordt.Voor meer informatie kijk op onze website

www.stichtingkanjersvoorkanjers.nl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


“Zaterdag 7 september 2024 is het weer zover, zet het op je kalender! De Kramp Run in Varsseveld, een hardloopevent dat voor ons in het teken staat van sportiviteit, maatschappelijke betrokkenheid en ons goede doel Kanjers voor Kanjers. Een organisatie die zich inzet voor het welzijn van het kind. Kramp als regionaal betrokken bedrijf draagt hen een warm hart toe en gaat hier voor de volle 100% in mee. Daarom ondersteunen wij deze Kramp Run, een sportief event waarbij jong en oud, beginner, geoefend of zelfs professioneel, gezamenlijk 5 km afleggen. Langs een aantal unieke plekjes van Varsseveld en daarbij ook, voor mij een mooi plekje, ons mooie magazijn. Voor de kinderen is er zelfs een korter parcours uitgestippeld, voor hen is het natuurlijk ook super om met paps of mams samen over de finish te komen. Dus daag je collega, je familie of vrienden uit en maak er een sportieve dag van! Ik hoop in elk geval dat u samen met mij aan de start zult staan en met veel plezier, sportiviteit en enthousiasme actief een steentje bij zult dragen. Zet hem op! "